Chwazi Plan Ki Bon Pou Ou

New York Medicaid Choice se pwogram pou enskripsyon nan swen kowòdone Eta New York. Gade tout plan sante ou ka chwazi yo.
 

Nouvèl ak Anons

Bagay Tou Nèf: C-YES: Helping Children and Youth Access Home and Community Based Services

Kontakte nou

1-800-505-5678 (Individual & family plans)
1-855-222-8350 (Long Term Care Evaluations)
1-888-401-6582 (Managed Long Term Care)
Mon - Fri: 8:30 a.m. - 8:00 p.m. Saturday: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Konseye nou yo kapab ede ou nan tout lang