Kontakte Nou

Manm Medicaid oswa Family Health Plus yo

Rele: 1-800-505-5678, Lendi-Vandredi, 8:30 am jiska 8:00 pm, Samdi, 10:00 am jiska 6:00 pm.

Si w ap rele sou Plan Swen Alontèm

Rele:  1-888-401-6582, Lendi- Vandredi, 8:30 am jiska 8:00 pm, Samdi, 10: am jiska 6:00 pm.

Reprezantan Plan Sante yo

Rele: Zafè Plan Sante nan 917-228-5600

Òganizasyon Kominotè yo

Rele: Depatman Èd Sosyal nan 917-228-5600

 

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.