Focus on New York Medicaid Choice at Albany conference

Marjorie Nesifort, Senior Manager of Health Plan Affairs at the New York Medicaid Choice program, will address members of the New York State Association of Health Care Providers at the association’s annual conference on Monday, March 4 in Albany, New York.

Ms. Nesifort will focus on the services offered by the New York Medicaid Choice enrollment program to residents who are affected by the change in state law mandating beneficiaries who have both Medicare and Medicaid to enroll in managed long term care plans.

 

 

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.