Nouvèl

Chèche Konnen Si Ou Kalifye Pou Managed Long Term Care

The Conflict Free Evaluation and Enrollment Center (CFEEC) is a program that determines if you qualify for home care or adult day health care covered by Medicaid.

New York Medicaid Choice workshops for Onondaga health care providers

New York Medicaid Choice (NYMC) will host local and web-based workshops designed to inform health care providers in Onondaga County about a new Medicaid Program policy that may affect their patient

New York Medicaid Choice workshops for Erie County health care providers

New York Medicaid Choice (NYMC) will host local and web-based workshops in March designed to inform health care providers in Erie County about a new Medicaid Program policy that affect their patien

New York Medicaid Choice Workshops for Albany health care providers

New York Medicaid Choice (NYMC) will host local and web-based workshops in February and March to inform health care providers in Albany County about a new Medicaid Program policy that may affect th

New York Medicaid Choice workshops for health care providers in January

New York Medicaid Choice (NYMC) will host local and web-based workshops in January designed to inform health care providers about a new Medicaid policy that may affect their patients who reside in

New York Medicaid Choice workshops for health care providers in September

New York Medicaid Choice will host local and web-based workshops in September designed to inform health care providers about a new Medicaid policy that may affect their patients who reside in Orang

NYMC Workshops for health care providers in March

New York Medicaid Choice will hold workshops in March to inform the health care community about the changes in the Medicaid long-term care program in Westchester, Nassau, and Suffolk counties.   

Focus on New York Medicaid Choice at Albany conference

Marjorie Nesifort, Senior Manager of Health Plan Affairs at the New York Medicaid Choice program, will address members of the New York State Association of Health Care Providers at the association’

NYC Human Resources Administration Issues Medicaid Alert

The New York City Human Resources Administration issued a Medicaid Alert about mandatory enrollment into Managed Long Term Care Plans.

New Long Term Care Workshops

NYMC Community Update-August 1, 2012

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.