Poze Kesyon

Kesyon w Yo Enpòtan Pou Nou

Nou la pou ede w toujou gen enfòmasyon sou sèvis ak chwa swen kowòdone w yo. Isit la se yon bon kote pou kòmanse si w fenk kòmanse ak swen kowòdone oswa w ap chèche kèk enfòmasyon sou plan sante oswa plan swen sante alontèm yo. Fè yon kout je sou sijè yo ki nan seksyon sa a. Si w toujou gen kesyon, rele New York Medicaid Choice. Konseye nou yo kapab ede nan tout lang.

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.